Nosefo velger KnowledgePortal

 

Nosefo har i Mai 2017 inngått avtale med New Learning om oppsett og bruk av KnowledgePortal som verktøy for administrasjon av kursdeltagere og tildeling av online kurs. «Med KnowledgePortal kan vi administrere alle våre kursdeltagere og deres tilgang til både fysiske kurs og e-læring. Portalen vil effektivisere administrasjon av vår kursavdeling betraktelig»

Salgs- og Markedsdirektør i Nosefo, Frode Loftesnes