Portalen tilpasser seg dine behov

Et LMS med Single sign-on (SSO) eller manuell pålogging, norsk, dansk, svensk eller engelsk språk i portalen, «Katalog» som startpanel eller kanskje «Min opplæringsplan»? Vi setter opp portalen etter dine ønsker og behov.

Ønsker du å laste opp e-læringskurs og videoer selv, eller presentere kurs fra forskjellige kursleverandører? Kanskje en kombinasjon?
KnowledgePortal takler som alle LMS opplasting av SCORM-filer, men her kan du også laste opp MP4-filmer direkte og sette opp kobling mot ekstern kursleverandør. Det er ingen begrensninger i type filer du kan laste opp i KnowledgePortal LMS.

Våre dyktige portalrådgivere sitter klar for en uforpliktende prat.

Last opp SCORM filer, eller produser E-læring selv

For de som ønsker å selv ha kontroll på e-læring, så støtter portalen ulike former for e-læring. Kjøp ferdige kurs fra tredjepart-leverandører, produser egne kurs ved hjelp av verktøy som Lectora, Articulate Storyline, Camtasia eller andre. Det er også mulig å konvertere PDF eller PPT filer til enkel e-læring, det finnes ulike verktøy som gjør denne jobben raskt og greit.

Integrert i portal er det også et enkelt, intuitivt e-læringsverktøy som gir fagressurser muligheten til å selv produsere enkel e-læring uten å ha noe særlig tekniske forkunnskaper.

Snakk med oss om e-læring: Hvilket behov har dere og er det interne ressurser som vil stå for produksjon selv? Sammen finner vi den beste løsningen for dere.

Tilgang til eksterne kurs i portalen

KnowledgePortal kan vise eksternt innhold direkte i portalen. Det betyr at kurs som ligger på en ekstern server, for eksempel en bransje-portal, kan vises i KnowledgePortal. Du får full kontroll på progresjon både i KnowledgePortal og i ekstern portal.

Fordelen for brukerne er åpenbar: De får nå kun en portal å forholde seg til, samtidig som de får tilgang til et stort antall kurs fra en rekke kursleverandører. Vi knytter stadig til oss flere leverandører som presenterer sitt innhold i KnowledgePortal.

Har du allerede en eller flere leverandører av kurs? Sjekk med oss, kanskje har vi allerede en avtale med leverandøren. Hvis ikke sjekker vi om det er mulig å sette opp en kobling til din leverandør av kurs.

100 % Kompetanse

Utskrift av kursbevis, sertifikater med utløpsdato, registrering av ekstern kompetanse og arbeidserfaring, rolle og stillingsbasertbasert kompetanse, GAP analyse. Vår nye kompetansemodul gir nye muligheter for å ha full kontroll på all kompetanse i bedriften, ikke bare den som er generelt fra aktivitet i portal.

Deleger ansvaret

La den ansatte selv oppdatere sin kompetanse

La hver ansatt selv legge inn sin eksterne kompetanse (alt som ikke er generert i portal, det ligger der automatisk). Alt fra klasseromskurs, utdannelse og arbeidserfaring til sertifikater og andre klareringer. Kursbevis / diplomer lastes opp på 1-2-3.

Søk etter intern kompetanse

Kompetanse-rapporter

Søk etter hvem som har ønsket kompetanse på person- eller gruppenivå. Ta ut en rapport som viser alle kompetanser i en gruppe, eller søk etter en spesifikk kompetanse.

100 % administrasjon av instruktørledede kurs/webinar

Tiden for manuell håndtering av instruktørledet kurs og påmelding er over. KnowledgePortal håndterer alt! Glem påmelding via e-post og oppdatering av deltagerlister i Excel….

Fra en administrators ståsted

Orden, struktur og grad av regime

Administrator oppretter klasseromskurs og setter opp hvilke datoer kurs gjennomføres på (samme kurs, flere ulike datoer). Velg om deltager selv skal kunne melde seg på og / eller av selv. Meld på enkeltpersoner eller grupper direkte. Sjekk ut kursdeltagere så snart de har gjennomført kurs (De får da 100 % status på kurset i portal). Eksterne instruktører kan også få tilgang til portal og selv sjekke antall deltagere samt bekrefte deltagelse etter kurs.

Si farvel til Outlook som kanal for påmelding og Excel for å ha oversikt på alle deltagere, det er på tide at portalen gjør mesteparten av den jobben som du har brukt så utrolig mye tid på i alle disse årene…

Fra en brukers ståsted

Sømløs påmelding / avmelding på aktuelle kurs

Få full oversikt på hvilke datoer det aktuelle kurset gjennomføres, meld deg selv av / på (hvis administrator har satt selvregistrering som default), få informasjon og oppdateringer underveis. Les mer om innhold i kurset og hvem instruktør er. Legg inn i din profil hvis du har spesielle behov som kursarrangør må ta hensyn til (allergier, rullestolbruker etc).

Alle instruktørledede kurs administreres i portal, også webinar og andre type samlinger.

© New Learning AS