Er din organisasjon klar for GDPR?

New Learning lanserer i samarbeid med RQG kurs i GDPR for ansatte.

The General Data Protection Regulation – eller GDPR trer i kraft i Europa den 25. mai 2018 og i Norge 1. juli og vil få store konsekvenser for alle offentlige og private norske bedrifter. Datatilsynet mener mange bedrifter er uforberedt og varsler at de etter sommeren vil være i full gang med å håndheve GDPR.

EU har en egen portal med informasjon for bedrifter og Datatilsynet har publisert en veileder for virksomheter. Men mange glemmer at de ansatte i organisasjonen også har behov for informasjon og kunnskap om de nye reglene. De nye reglene legger stor vekt på ansvarlighet og internkontroll i organisasjonen og bøter for manglende overholdelse kan komme opp i 4 % av omsetning eller 20 millioner euro for grove overtredelser.

New Learning i samarbeide med RQG lanserer derfor et e-læringskurs i GDPR for ledere og ansatte.

E-læringen er tilgjengelig på alle plattformer via KnowledgePortal og kan tas sammenhengende eller modul for modul. Kurset kan også brukes som oppslagsverk dersom man ønsker å gå tilbake og se på en modul på nytt.

Kursgjennomføring spores i portalen og kan rapporteres på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå.

Kurset består av 10 moduler på mellom to og seks minutter og tar for seg de grunnleggende prinsipper og konsepter, samt individuelle rettigheter og data-ansvarlighet. Kurset begynner med grunnleggende informasjon før man går litt i dybden.

Til slutt går man gjennom to eksempler. Hvert kapittel avsluttes med en quiz. Hele kurset avsluttes med en test.

Det er også mulig å sette sammen sin egen kurspakke og bare velge noen av de 10 modulene.

Etter kurset skal brukeren ha en grunnleggende forståelse for GDPR og ha kunnskap om når det er viktig å melde fra om mulige brudd på regelverket.