Vi tilpasser portal etter dine behov

Single sign-on (SSO) eller manuell pålogging, norsk, dansk, svensk eller engelsk språk i portalen, «Katalog» som startpanel eller kanskje «Min opplæringsplan»? Vi setter opp en portal etter dine ønsker og behov.

Våre dyktige portalrådgivere sitter klar for en uforpliktende prat.

Superfleksibilitet

YOU tell us, WE fix

Greit for deg å vite

Nice to Know – Need to Know

 • Utviklingstart i 2014, 100% utviklet I Norge
 • Kontinuerlig utvikling, månedlige oppdateringer
 • HTTPS Skyløsning, tilgjengelig 365/24/7
 • Tilgang for både interne og eksterne brukere
 • Kontinuerlig kundedrevet utvikling og løpende oppdateringer
 • E-læring for bruk av Microsoft Windows, Skype For Business, Word, Excel, Outlook, PowerPoint og One Note er inkludert.
 • Webresponsivt design, fungerer på alle skjermstørrelser
 • Mulig kobling mot HR-systemer
 • Integrert administratorfunksjonalitet
 • Kursadministrasjonssystem for håndtering av klasseromskurs og webinar
 • Inndelt i paneler: Katalog, Min opplæringsplan, Administrator, Mitt innhold
 • Diplom etter endt opplæring
 • Sertifisering med varighet
 • Fast pris pr. bruker / år gir fri tilgang til alle oppdateringer
 • Ingen ekstra kostnad for administratorer

For de som er over gjennomsnittet teknisk interessert

Technical IT Stuff

 • HTTPS – sikker tilgang
 • Alle servere i Norge
 • Webresponsivt for smarttelefoner, nettbrett og PC/MAC
 • Støtter de fleste nettlesere som Internet Explorer, Safari, Chrome og Firefox
 • Autentisering / Single Sign On via ADFS
 • Sync av brukergrupper fra Active Directory
 • API mot andre systemer via XML
 • Månedlige oppdateringer
 • Ubegrenset med administratorer

100 % E-læring

Portalen støtter alle typer e-læring. Bruk moduler som allerede ligger i portralen, last opp dine egen SCORM-filer, eller produser moduler direkte i portalen via det integrerte WYSIWYG verktøyet.

E-læring

Microsoft e-læring inkludert, Last opp SCORM pakker eller produser egen E-læring direkte i portal

Alt er inkludert i brukerlisens

Fri tilgang til Microsoft E-læring direkte i portal

Inkludert i portal-lisensen ligger det diverse e-læringskurs / moduler som fritt kan benyttes av alle ansatte. Alt fra IT-sikkerhet til Bruk av velferdsteknologi og Microsoft sine programmer. Tilgjengelig e-læring dekker moduler for bruk av Office 365, Windows og Office 2016 (Word, Excel, Outlook, PowerPoint og One Note). Via kategorier finner du lett frem til den / de modulene du ønsker. Alle moduler er «to the point» og varer ikke lenger enn 2-3 minutter. E-læringen kan benyttes som et helt kurs eller som oppslagsverk ved behov.

Gjør tinga selv

Last opp SCORM filer direkte eller produser E-læring selv i integrert WYSIWYG verktøy

For de som ønsker å selv ha kontroll på e-læring, så støtter portalen ulike former for e-læring. Kjøp ferdige kurs fra tredjepart-leverandører, produser egne kurs ved hjelp av verktøy som Lectora, Articulate Storyline, Camtasia eller andre. Det er også mulig å konvertere PDF eller PPT filer til enkel e-læring, det finnes ulike verktøy som gjør denne jobben raskt og greit.

Integrert i portal er det også et enkelt, intuitivt e-læringsverktøy som gir fagressurser muligheten til å selv produsere enkel e-læring uten å ha noe særlig tekniske forkunnskaper.

E-læring er uansett et vidt begrep; fra det helt enkle til det superstilige som tar månedsvis å lage. Snakk med oss om e-læring: Hvilket behov har dere og er det interne ressurser som vil stå for produksjon selv? Sammen finner vi den beste løsningen for dere.

100% administrasjon av instruktørledede kurs/webinar

Tiden for manuell håndtering av instruktørledet kurs og påmelding er over. KnowledgePortal håndtere ALT! Glem påmelding via e-post og oppdatering av deltagerlister i Excel….

Administrasjon av instruktørledede kurs

Portalen fikser ALL administrasjon av instruktørledede kurs

Fra en brukers ståsted

Sømløs påmelding / avmelding på aktuelle kurs

Få full oversikt på hvilke datoer det aktuell kurs gjennomføres på, melde deg selv av/på (Hvis admin har satt selvregistrering som default), Få informasjon og oppdateringer underveis. Les mer om innhold i kurset og hvem instruktør er. Legg inn i din profil hvis du har spesielle behov som kursarrangør må ta hensyn til (allergier, rullestolbruker etc)

Alle instruktørledede kurs administreres i portal, også webinar og andre type samlinger.

Fra en administrators ståsted

Orden, struktur og grad av regime

Administrator oppretter klasseromskurs og setter opp hvilke datoer kurs gjennomføres på (samme kurs, flere ulike datoer). Velg om deltager selv skal kunne melde seg på og / eller av selv. Meld på enkeltpersoner eller grupper direkte. Sjekk ut kursdeltagere så snart de har gjennomført kurs (De får da 100% status på kurset i portal). Eksterne instruktører kan også få tilgang til portal og selv sjekke antall deltagere samt bekrefte deltagelse etter kurs.

Si farvel til Outlook som kanal for påmelding og Excel for å ha oversikt på alle deltagere, det er på tide at portalen gjør mesteparten av den jobben som du har brukt så utrolig mye tid på i alle disse årene…

100 % Kompetanse

Utskrift av kursbevis, sertifikater med utløpsdato, registrering av ekstern kompetanse og arbeidserfaring, rolle og stillingsbasertbasert kompetanse, GAP analyse. Vår nye kompetansemodul gir nye muligheter for å ha full kontroll på all kompetanse i bedriften, ikke bare den som er generelt fra aktivitet i portal.

Kompetanse

Diplom, Sertifikater med utløpsdato, GAP analyse, Stillingsbasert kompetanseplan

Deleger ansvaret

La den ansatte selv oppdatere sin kompetanse

La hver ansatt selv legge inn sin eksterne kompetanse (alt som ikke er generert i portal, det ligger der automatisk). Alt fra klasseromskurs, utdannelse og arbeidserfaring til sertifikater og andre klareringer. Kursbevis / diplomer kan lastes opp på 1-2-3.

Søk etter intern kompetanse

Rolle og Stillingsbasert kompetanse

Alle roller / stillinger settes opp med et sett av kompetanse som kreves. Hver ansatt setter verdi 1-6 på sin rad av kompetanse på det aktuelle tema. I noen tilfeller er det kun Ja / Nei spørsmål, har du f.eks et sertifikat eller ikke? Gjør enkle søk etter hvile ressurser som passer til den enkelte rolle / stilling.

© New Learning AS